290 €

Menu d'Iéna

390 €

Menu de Rivoli

 

 
                          –

 

460€

Menu des Pyramides

590€

Menu de Wagram

 

 

720€

Menu de Eylau

980€

Menu d'Austerlitz